🛈 Alla oleva karttasovellus kuvaa ilman epäpuhtauksien päästöjä, joita Suomi on raportoinut muiden raportointivelvoitteiden mukaisesti. Kartta ei toistaiseksi esitä PRTR-raportoinnin tietoa. Karttanäkymä tullaan korvaamaan myöhemmin PRTR-aineiston suhteen optimoidulla kartalla.

Huom! Kartta ei kuvaa ilmanlaatua. Ilmanlaadusta löytyy tietoja Ilmatieteen laitoksen sivuilta. Suomessa ilmanlaatu on kansainvälisten vertailujen mukaan hyvä, mutta ilmansaasteet voivat täälläkin heikentää ilmanlaatua ajoittain.