Tervetuloa Suomen PRTR-järjestelmän esiversioon. Tällä sivulla esitetään E-PRTR-järjestelmässä julkaistua päästötietoa. Toistaiseksi tietosisällössä saattaa ilmetä puutteita. Tietokantaa ja sivustoa kehitetään jatkuvasti.

Lue lisää

Ok

Tietoa sivustosta

Tällä sivustolla esitetään E-PRTR-järjestelmässä (European Pollutant Release and Transfer Register) julkaistua Suomea koskevia tietoja päästöistä ilmaan ja veteen, sekä tietoja jätteiden siirroista. Rekisterin tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta ympäristökuormituksesta sekä edistää teollisuuden pyrkimyksiä ympäristönsuojelulle asetettujen tavoitteiden ja kansainvälisten sopimusten velvoitteiden saavuttamisessa.

Päästötietojen ilmoittaminen EU:n komissiolle perustuu IPPC-direktiivin nojalla annettuun komission päätökseen. EU:n jäsenmaiden tulee tehdä päästöinventaarioita E-PRTR -päätöksen toimialaluettelon mukaisista laitoksista ja raportoida ne EU:n komissiolle. Maiden ilmoittamat tiedot kootaan julkiseen E-PRTR -rekisteriin, jota ylläpitää Euroopan ympäristökeskus (European Environment Agency, EEA). E-PRTR -rekisteri sisältää tietoja päästöistä ja jätteiden siirroista. Esitettävä tieto on peräisin EEA:n ylläpitämästä tietokannasta, eikä sille tehdä tämän julkaisun yhteydessä erillisiä laatutarkastuksia. Puutteita saattaa ilmetä. Tällä hetkellä käytössä olevan tietokannan kolmas versio on julkaistu Joulukuussa 2020. Tietokannasta on kerätty vuosien 2017 ja 2018 päästötiedot.

Tämä sivusto on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa kansallisen PRTR-järjestelmän kehittämisprojektia. Nyt esitettävä sivusto on järjestelmän esiversio, ja sitä ylläpidetään toistaiseksi kunnes kansalliseen käyttöön parhaiten soveltuva järjestelmä saadaan toimintaan. Kehitystyön päävastuutaho on Suomen ympäristökeskus.

Ennen käyttöä, luethan palvelun väliaikaiset käyttöehdot

päästöt kartalla